کلینیک انصار

بخش کلینیک 
درمانگاه انصار، از اردیبهشت ماه سال 1393 ، با پیشرفته ترین دستگاهها و تجهیزات، به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی، طرف قرارداد با بیمه های نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی و سلامت، آغاز به کار نمود. از آنجا که سیاست کلی درمانگاه انصار بر اساس رضایت مندی بیمار تبیین شده است، به همین دلیل برخورد صحیح و انسانی با بیمار و جلب رضایت وی جزء اولویت های درمانگاه می باشد.


تیم پزشکی

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :