کلینیک انصار

بیمه های طرف قرار داد
اسامی بیمه های طرف قرار داد با مرکز پزشکی درمانگاه خیریه انصار:

بيمه هاي پايه

 
1-    بيمه تامين اجتماعي
2-    بيمه خدمات درماني
3-    بيمه نيروهاي مسلح
4-    بيمه كميته امداد
 
بيمه هاي مكمل:
 
1-    بيمه ايران
2-    بيمه دانا
3-    بيمه رازي 
4-    بيمه آتيه سازان
5-    بيمه بانك مركزي

 
1395/12/8


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :