کلینیک انصار

  • عصب کشی و درمان ریشه   (1399/12/1)
    عصب کشی و درمان ریشه مسئله درمان کانال ریشه دندان همواره برای افراد با سوال ها و ابهامی هایی همراه است. بسیاری از افرادی که برای درمان ریشه دندان خود به دندان پزشک مراجعه می کنند، دغدغه هایی در مورد آینده دندان عصب کشی شده دارند. اغلب این باور عمومی وجود دارد که عصب کشی، دندان ها را ضعیف می کند. مشاهده ادامه


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :