کلینیک انصار

منشور بیماران
به درمانگاه خیریه انصار خوش آمدید

مراجعين محترم"ضمن عرض سلام  ،از اينكه  درمانگاه خيريه انصار را جهت پالايش سلامت و درمان خود انتخاب كرده ايد،مفتخريم"

و به منظور  قدرداني از اين حسن انتخاب "منشور بيمار" در، درمانگاه خيريه انصار را به شرح زير به اطلاعتان مي رسانيم:


 

  منشور بيماران

 1. كليه مراجعين درمانگاه خيريه انصارشايسته دريافت  خدمات درماني _تشخيصي مناسب همراه با حفظ كرامت انساني بدون توجه به نژاد،مليت جنسيت،مذهب و... مطابق باسياست ها و مقررات بيمارستان ميباشند.
 2. بيمار حق دارد از خدمات پزشكي همه انبه در تشخيص و در مان بيماري خود مطابق با اصول  علمي  و با صرف وقت متناسب برخوردار گردد.
 3. دريافت مراقبتهاي درماني فوري و بدون تاخير در موارد "اوژانس هاي پزشكي"حق بيمار است.
 4.  اطلاع از نام و تخصص پزشك معالج از حقوق درماني بيمار است.
 5.  بيمار حق دارد در خصوص تشخيص  و عوارض احتمالي بيماري و مصرف دارو ها روش هاي درماني مختلف ،مزايا  و پيامدهاي درمان و يا عدم درمان توسط پزشك معاج خود مطلع گردد.
 6. بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، نتايج معاينات و مشاوره هاي باليني جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج اعلام صورت مي گيرد، اطمينان حاصل نمايد
 7. بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت بستري انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد.

 حقوق بيمار:

 • شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد ؛
 • بر پايه‌ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد ؛
 • فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد ؛
 • بر اساس دانش روز باشد ؛
 • مبتني بر برتري منافع بيمار باشد ؛
 • در مورد توزيع منابع سلامت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران‌ باشد ؛
 • مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد ؛
 • به همراه تامين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت‌هاي غيرضروري باشد 
 • توجه ويژه‌اي به حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
 • در سريع‌ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد ؛
 • با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد ؛
 • در مراقبت‌هاي ضروري و فوري (اورژانس)، بدون توجه به تأمين هزينه‌ي آن صورت گيرد. در موارد غيرفوري(الكتيو) بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛
 • در مراقبت‌هاي ضروري و فوري (اورژانس)، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ي خدمات ضروري و توضيحات لازم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد؛
 • در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش كاهش درد و رنج بيمار، توجه به نيازهاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده‌اش در زمان احتضار مي‌باشد. بيماردر حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي كه مي‌خواهد همراه گردد.

 بينش و ارزش:

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند.اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتي‌ - درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد.

 

 

اين منشور با توجه به ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.

 

1395/12/5


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :