کلینیک انصار

کودکان با اسپرم اهدایی

 پژوهشی جدید که در استرالیا انجام شد، نشان میدهد، کودکانی که با استفاده از اسپرم اهدایی متولد شده اند، به لحاظ جسمی یا ذهنی متفاوت نیستند. پرسشنامه های والدین نشان دهنده عدم تمایز فیزیکی و ذهنی در سنین مدرسه بین کودکان بودند

 

                                                                                                              

 

 

تفاوتی بین کودکان متولد شده از اسپرم اهدایی و همسالان آنها وجود ندارد.

دیوید آمور، استاد و متخصص ژنتیک بالینی در موسسه تحقیقات کودکان در والپکیل، ویکتوریا، گفت: “برای والدین آینده نگر، تصمیم به استفاده از اسپرم اهدایی به نظر می رسد گامی به سوی مسئله ای ناشناخته باشد.”

وی گفت: “نتایج ما باید این اطمینان را حاصل کنند که سلامت جسمی، روحی و روانی کودکانی که با استفاده از اسپرم اهدایی متولد شده اند، شبیه به کودکان در جمعیت عمومی است.”

با این حال، محققان اذعان کردند که مطالعات بیشتری برای تأیید این یافته ها در جمعیتی وسیع تر مورد نیاز است.

آمور و همکارانش پرسشنامه های تکمیل شده توسط مادران ۲۲۴ کودک استرالیایی که سن آنها ۵ تا ۱۱ سال بود و با استفاده از اسپرم اهدایی متولد شده بودند، را تجزیه و تحلیل کردند.

 

                                                                                                                 

 

 

طبق این پژوهش، سلامت و تندرستی کودکان مشابه کودکان در کل جمعیت استرالیا بود.

محققان دریافتند، علاوه بر این، نوع ساختار خانواده به نظر نمی رسد که بر سلامت یا تندرستی فرزندان تأثیر بگذارد.

نتایج این پژوهش ۱۱ ژوئیه در مجله آنلاین بیو پزشکی تولید مثل، منتشر شدند.

نویسندگان این مطالعه گفتند، با افزایش استفاده از اسپرم اهدایی، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تیم پژوهشی آمور در نشست خبری مجله گفتند، نتایج این تحقیق باید نگرانی های مربوط به هر شخصی که از طریق استفاده از اسپرم اهدایی متولد شده است، یا هر کسی که به فکر تشکیل خانواده به این روش هستند، را کاهش دهند.

   1396/5/26 11:46


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :