کلینیک انصار

الهام بهاء الدین
الهام بهاء الدین متخصص جراح لثه و دندانپزشک

بیوگرافی

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی
نام: الهام

نام خانوادگي: بهاء الدين

متخصص: جراح ومتخصص لثه

ايام حضور: سشنبه

ساعت حضور:(9.30 الي 10.30)

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :