کلینیک انصار

محمد مهدی وکیلی
محمد مهدی وکیلی دندانپزشک

بیوگرافی

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی
نام: محمد مهدي

نام خانودگي:وكيلي

تخصص:دندانپزشك

ايام حضور:دوشنبه

ساعت حضور: (13-8)


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :