کلینیک انصار

صدیق فرد
صدیق فرد پزشک عمومی


نام:

نام خانودگي: صديق فرد 

تخصص : پزشك عمومي

 ايام حضور : پنج شنبه

ساعت حضور: (16-8)


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :