کلینیک انصار

جلال اعتماد
جلال اعتماد متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

بیوگرافی

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی
نام:جلال 

نام خانوادگي: اعتماد

متخصص: ارولوژي

ايام حضور: سه شنبه

ساعت حضور: ( 17-15)

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :