کلینیک انصار

محمد پورحقگو
محمد پورحقگو کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره

بیوگرافی

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی


 

نام:محمد 

نام خانوادگي: پور حقگو

تخصص: كارشناس ارشد مشاوره و روانشانسي
 
ايام حضور:
شنبه،يكشنبه،دوشنبه

ساعت حضور: (13-10) ، (13-10) ، (17-14)


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :