کلینیک انصار

پرسنل بخش کلینیک

ناهید نیکنام ناهید نیکنام درمانگاه خیریه انصار
متخصص اطفال
احمد شریعت احمد شریعت درمانگاه خیریه انصار
متخصص اطفال
بتول شهلا غروی اصفهانی بتول شهلا غروی اصفهانی درمانگاه خیریه انصار
متخصص اطفال
فرزام تجلی فرزام تجلی اورولوژی
منوچهر امیری منوچهر امیری درمانگاه خیریه انصار
اورولوژی
جلال اعتماد جلال اعتماد درمانگاه خیریه انصار
اورولوژی
نبی اله فرهادیان نبی اله فرهادیان بخش آزمایشگاه
متخصص داخلی
سید مهدی طالب زاده سید مهدی طالب زاده بخش آزمایشگاه
متخصص داخلی
رامین محب دزفولی رامین محب دزفولی بخش آزمایشگاه
متخصص داخلی
مرتضی مقدم مرتضی مقدم گوش حلق وبینی
نسرین سرافرازی نسرین سرافرازی زنان وزایمان
سیما ناظریان سیما ناظریان زنان وزایمان
نور متین راد نور متین راد زنان وزایمان
رقیه  جلیلی رقیه جلیلی جراح عمومی
کاظم الفحام کاظم الفحام جراح عمومی
نوشین مکاری نوشین مکاری شنوایی سنجی


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :